بصورت رایگان در نسخه دمو تبلو سرور ثبت نام کرده و سپس با نام کاربری و رمز عبور ارایه شده، وارد پنل خود شوید!

امکانات نسخه جدید تبلو 2018.1

طبق سیاست جدید شرکت تبلو، زین پس مدل شماره گذاری کلیه محصولات تبلو تغییر پیدا کرده است. ساختار جدید ترکیبی از سال ارائه نرم افزار و شماره ایی که در آن سال ارائه شد، می باشد. شماره ورژن جدید 2018.1 بدین مفهوم است که در سال 2018 و عدد 1 نشاندهنده اولین نسخه ارائه شده در این سال است. کلیه محصولات شامل تبلو دسکتاپ Tableau Desktop ، تبلو سرور Tableau Server و تبلو پرپ Tableau Prep، از این مدل شماره گذاری تبعیت می کنند.

Dual-axis mapping improvement ترکیب دولایه مکانی
Improved hierarchy filtering ارتقا قابلیت فیلتر سلسله مراتبی
Step and Jump Lines اضافه شدن حالت پله ایی به نمودار روند
Connect to spatial data directly from SQL Server امکان اتصال به دیتابیس های مکانی
Additional clustering functionality ارتقا قابلیت کلاسترینگ
Downgrade workbooks from Tableau Server دانلود داشبوردها با امکان انتخاب نسخه